SCHUECONaša koncepcia pozostáva práve z vytvorenia mesta. Z malého "San Marína". Je to veľmi malý štát v priestoroch tejto budovy na Tomášikovej ulici. Otázka témy mesta sa nám ponúkla práve zo zadania tejto súťaže. Pomocou neho sme si namodelovali základnú koncepciu približne takto:  Showroom, naše mesto, je tvorený budovami a priestormi medzi nimi. Priestor má mať rôzne atmosféry - príjemnú, pozitívnu, ale aj exteriérovú, interiérovú a iné. Produkty majú byť osadené v konečnom rezidenčnom prostredí - priamo na "domoch", aby si vedel návštevník vizualizovať produkt čo najlepšie a kontexte, v tomto prípade, rezidenčného bývania.


Autori:  Mgr. art. Richard Kilo, Ing. arch. Matej Honč
Klient: Schueco
Lokalita: Bratislava, SVK
Typ: architektonická súťaž
Výmera: 242 m2
Stav: koncept
Rok: 2017
Vizualizácie:  Kilo / Honč


︎