BYT PÁRIČKOVA“Nový versus novší, štandard versus potencál”


Autori:  Mgr. art. Richard Kilo, Ing. arch. Matej Honč
Klient: Súkromný
Lokalita: Bratislava, SVK
Typ: architektonická štúdia
Výmera: 93,8 m2
Stav: v procese
Rok: 2018
Vizualizácie:  Kilo / Honč


︎