MINISTERSTVO PODOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA 
Samotná koncepcia návrhu pracuje vo veľkej miere so samotným géniom interiéru budovy. Východiskové sa stali materiály, ich význam a spracovanie, ktoré sa v budove stále nachádzajú, alebo tam dávnejšie boli. Na druhej strane, vzhľadom na veľký potenciál interiérových priestorov, sa návrh usiluje o ich vyzdvihnutie v ponímaní  ľudí. Priestory sa stávajú príťažlivejšie, otvorenejšie a veľmi zmyslové. Budova , ako reprezentatívna inštitúcia, potrebuje či už vzdušný a priestranný vstup, kde sa môžete kochať jedinečnosťou spracovania vychádzajúceho z dôb našich velikánov architektov, ale aj pohodlný a kvalitný priestor na oddych, formálne, či neformálne stretnutia a stravovanie sa. Interiér od celku až po detail sleduje materiálové a vizuálne koncepcie, ktoré tak opäť navracajú interiéru jeho zabudnutý šarm a vážnosť.


Autori: Ing. arch. Matej Honč, Mgr. art. Richard Kilo, Ing. arch. Pavol Vadkerti,
Ing. arch. Marek Kľučár
Klient: súkromný
Lokalita: Bratislava, SVK
Typ: interiér
Výmera: 459 m2
Stav: v procese
Rok: 2016
Vizualizácie:  Kilo / Honč


︎