REKONŠTRUKCIA BYTU NA SVÄTOPLUKOVEJ

Formálny, či neformálny?
Byt na Svätoplukovej je výsledkom našej dlhodobej internej diskusie o priestore, materiáli, štruktúre a procese stavby v protiklade so samotným dokončením a finalizáciou, v tomto prípade interiéru. Baví nás v jednom momente stavbu a jej procesy zastaviť a nechať (ne)formálne vyznieť materiál a proces, ktoré budujú priestor v jeho základnej hrubej forme samozrejme v kontraste s nevyhnutným (ne)formálnym vybavením.


Autori: Mgr. art. Richard Kilo, Ing. arch. Matej Honč
Klient: súkromný
Lokalita: Bratislava, SVK
Typ: interiér
Výmera: 67,5 m2
Stav: v procese
Rok: 2018
Vizualizácie:  Kilo / Honč


︎