REKONŠTRUKCIA BYTU NA BUKUREŠTSKEJ

Rekonštrukcia bytu na Bukurešťskej ulici má za cieľ vytvoriť nové netradičné bývanie, ktoré zároveň zachováva hodnoty pôvodnej povojnovej architektúry domu.
Openspace, priehľady naprieč bytom, adaptabilita priestoru, dlhá materiálová stena, odhalenie konštrukčných prvkov vstupujúcich do dispozície a dôraz na presvetlenie bytu sa harmonicky stretávajú s pôvodnou materialitou v maximálnej miere.
Pôvodná dubová podlaha a šachovnicová dlažba, drevené okná a pre tento typ domu tradičná komora na fasáde dodávajú priestoru určitú dávku sentimentu, ktorý je však podľa nás v tomto prípade na mieste.


Autori: Mgr. art. Richard Kilo, Ing. arch. Matej Honč
Klient: súkromný
Lokalita: Bratislava, SVK
Typ: interiér
Výmera: 67,5 m2
Stav: v procese
Rok: 2017
Vizualizácie:  Kilo / Honč


︎